Floating Contact Form Portlet
Varade publitseerija

Tagasi Mereveose jõevedu

Tõhus ja keskkonnahoidlik vedu Euroopa siseveeteede kaudu.

Kas vajate kedagi, kes ühendab teid Euroopa siseveevõrgustikuga

Vaadake, kuidas saate ära kasutada Euroopa siseveevedude eeliseid Reini-Maini-Doonau piirkonna juhtiva veoettevõtjaga. Meie kõrge kvalifikatsiooniga meremeestel on rohkem kui 25 aastat navigeerimiskogemust nendel veeteedel. Olenemata veosest saab Kühne + Nagel teid aidata soodsa ja tõhusa jõeveoga.


Alates Põhjamerest ja lõpetades Musta merega – kõikjal aitame teil

  • lihtsustada logistikat, suheldes nii vedamise ajal kui ka enne ja pärast seda ainult ühe kontaktpunktiga
  • nautida väiksemaid veokulusid ja väiksemat kahjustumisohtu
  • saada juurdepääs Kühne + Nageli jõeveovõrgustikku kuuluvate Euroopa ettevõtete ja partnerite võrgustikule
  • kasutada meie asjatundjate nõustamisteenuseid 
  • valida ühe kõige keskkonnahoidlikuma veoliigi.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust juba täna.