Floating Contact Form Portlet
Oleme logistikamaailma kujundamisel pühendunud inimeste ja kaupade ühendamisele uuenduslike ja kestlike logistikalahenduste abil. Me anname iga päev endast kõik oma klientide vajaduste täitmiseks. Väljakutseid ennetades ja ettenägemisvõimet rakendades arendame ülemaailmset kaubandust ja viime kogukonnad kokku.


Meie lugu

1890. aastal asutasid August Kuehne ja Friedrich Nagel Saksamaal Bremenis vedudega tegeleva ettevõtte. Viimase 130 aasta jooksul on Kühne + Nagel arenenud traditsioonilisest transpordiettevõttest ülemaailmseks logistikapartneriks, kes pakub väga spetsiifilisi lahendusi paljudele valdkondadele üle kogu maailma.

Tänapäeval asub Kühne + Nageli peakorter Šveitsis ja ettevõttel on esindused üle kogu maailma. Me suuname oma äritegevuse kõige olulisemale: meie klientide vajadustele.

400 000

klienti on usaldanud oma logistika meie kätte.

Ligi 1 300

kontorit üle kogu maailma, et olla klientide lähedal.

100

meie võrgustikuga ühendatud riiki.

Enam kui 81 000

logistika ja tarneahela asjatundja, kes annavad iga päev oma parima.

Nr. 1

mere- ja õhutranspordi ekspediitor kogu maailmas.
Responsive Image

Ühine eesmärk:
​​​​​​ühiskonna edasiviimine

Me usume meid ümbritsevasse maailma panustamisse ja seega millegi suurema osaks olemisse. Logistikapartnerina näeme end suurema pildi osana, tuues üle kogu maailma inimesi ja kogukondi üksteisele lähemale. Seetõttu pühendame oma aega, et inimesed üle kogu maailma pääseks ligi oma ettevõtteid ja elu käigus hoidvate asjadele – alates tehnilistest komponentidest, ravimitest ja kiiresti riknevatest kaupadest kuni lennuki jaoks hädavajalike varuosadeni.

Püüame avaldada meid ümbritsevale maailmale positiivset mõju, töötades kestliku logistika nimel. Meie algatuse Net Zero Carbon eesmärk on saavutada 2030. aastaks meie merevedude CO2-neutraalsus.

Me püüame juba täna midagi homsete inimeste jaoks ära teha. Oleme alates 1890. aastast pühendunud ühiskonna edasiviimisele. Ja kuigi maailm meie ümber muutub, jääb pühendumus samaks.

Meie strateegiline lähenemine:
esikohal on klient.

Me panustame iga kliendi äriedusse, näiteks koostame Hongkongis asuvale väikesele või keskmise suurusega kõrgtehnoloogiaettevõttele tõhusa tarneahela, võimaldame nutikate platvormide abil saadetiste täieliku nähtavuse ja kontrolli või tagame, et lillesaadetis jõuab õigel ajal Glasgow’s asuva saajani.

Uute ja kohandatud lahenduste väljatöötamiseks teeme tihedat koostööd tööstusharude ja ettevõtetega ning kasutame uusimat tehnoloogiat. See lähedus oma klientidele võimaldab meil töötada välja paindlikke lahendusi, mis tagavad kõigile asjaosalistele kindlustunde. Meie algusest lõpuni ulatuv logistilise tarneahela lahendus ravimi- ja tervishoiutoodete tööstuse jaoks on osutunud edukaks selle rangelt reguleeritud valdkonna erinõuete täitmisel.

Me oleme partner, kes viib teie julged lubadused ellu, töötades välja kliendi pidevalt muutuvatele nõudmistele vastavad lahendused.

Kuehne+Nagel tunneb uhkust selle üle, et teda tunnustatakse ülemaailmse logistika liidrina ja 2020. aasta Gartneri kolmandate osapoolte logistikateenuste pakkujate maagilise kvadrandi kõige visionäärima hinnangu. See tunnustus kinnitab meie lähenemist status quo väljakutsetele ja uuenduslike lahenduste väljatöötamisele meie klientidele.

Meie inspiratsiooniallikas:
meie kolleegid.

Muudatusi loovad need, kes näevad tulevikku sama selgesti kui olevikku, aimavad tulevasi probleeme ette juba täna ega lepi rutiiniga, kui vaja oleks uusi lahendusi. Sellised on Kühne + Nagelis töötavad inimesed. Leidlikud, hoolsad, põhjalikud. Meie tööeetika rajaneb pideval väsimatul tööl ja oma valdkonnale pühendumisel, aga ka antud lubaduste pidamisel. Sellise hoolsuse tõttu ongi meil üle 400 000 õnneliku kliendi.  Empaatia ja usaldusväärsus on meie igapäevaste valikute tugisammasteks.

Koos rajame ettevõttekultuuri, mis seab kõiges keskpunkti inimese – ettevõtte, kus on tore töötada ja millega on sama meeldiv koostööd teha.
Kategooriates navigeerimine
Varade publitseerija