Floating Contact Form Portlet
Varade publitseerija

Tagasi Keskkond – esimene logistikas: tee süsinikdioksiidivaba tuleviku poole

Oma valdkonna pioneerina oleme seadnud süsinikdioksiidivaba tuleviku nimel kaks olulist eesmärki: kompenseerida otseste ja vältimatute CO2-heitmete hulk alates 2020. aastast ning tegeleda meie tarnijate transporditeenuste CO2 jalajäljega.

Investeerime koos oma partneritega jätkusuutlikesse lahendustesse kliimamuutustega tegelemiseks. Me juhindume teaduspõhistest eesmärkidest logistikasektori süsinikdioksiidiheitmete vähendamiseks. Meie eesmärk on luua kõigile tervem tulevik.

Stefan Paul, Kuehne+Nagel International AG tegevjuht

Stefan Paul

Planeedi tulevikust hoolimine on ülioluline teema, millega peame tegelema juba täna, et tagada elamisväärne tulevik homme.

Ookeanide hapestumine ja globaalne soojenemine mõjutavad tõsiselt meie looduslikke ökosüsteeme ja ohustavad elu meie planeedil. Me peame ja tahame muuta seda reaalsust. Teame, et logistikatööstus tekitab ligikaudu 8% kogu maailma CO2 heitest.

Tööstusharu liidritena oleme võtnud kohustuse vähendada oma panust selles protsendis, vähendades aktiivselt oma CO2 heitkogust transpordis ja töötades välja lahendusi, mis toetavad meie kliente nende süsinikdioksiidi vähendamise teekonnal.

Meie peamised eesmärgid vähendada CO2 heitkoguseid transpordis:

  • Säilitada tõhus süsinikuhaldus kõigi toimingute ajal

  • Pakkuda oma klientidele keskkonnasõbralikke lahendusi

  • Hankida logistikateenuseid keskkonnakriteeriumide alusel

Meie jätkusuutlikkuse eesmärk on

vähendada C02 jalajälge kõigis oma transpordi- ja logistikateenustes kogu maailmas Oma eesmärgi saavutamiseks on meil kaks peamist sihti:

  1. Olla oma otseses tegevusvaldkonnas alates 2020. aastast täielikult süsinikuneutraalne (GHG protokolli 1. ja 2. kohaldamisala)

  2. Vähendada meie, meie tarnijate ja klientide CO2 heitkogust 33% võrra aasta 2030. lõpuks (GHG nbsp;protokolli 3. kohaldamisala)

Meie teekond süsinikdioksiidivaba tuleviku poole hõlmab ka pühendumist klientidele, pakkudes lahendusi, mis vähendavad CO2 heitkogust nende tarneahelas. Teeme seda, kasutades suurandmeid ja ennustavat analüütikat, aga ka digitaalseid platvorme, et toetada säästlikumate transpordimarsruutide ja transpordiliikide valikut.

Transpordi CO2 heitkoguse vähendamise toetamiseks oleme osa algatustest, mille raames:Kuehne+Nagel toetab täielikult transpordi CO2 heitkoguse vähendamise algatusi

Transporditööstus ning selle partnerid ja kliendid peavad mõistma dekarboniseerimise tähtsust Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks, ning Kuehne+Nagel toetab seda täielikult. Pariisi kokkuleppe eesmärk on hoida maailma keskmise temperatuuri tõus sel sajandil tunduvalt alla 2 kraadi Celsiuse järgi (ideaaljuhul 1,5°C) võrreldes tööstusajastu eelse tasemega.

Partnerlus jätkusuutliku tuleviku nimel

Koos jahtide võidusõidumeeskonnaga Malizia töötame jätkusuutliku tuleviku nimel, aidates kaasa ookeanide tervisele ja vähendades ülemaailmseid CO2 heitmeid. Kuna Team Malizia mõõdab võidusõidu ajal ookeanis süsinikdioksiidi taset, on purjejaht ristitud “mereavastajaks “ – täpselt nagu meie mereveoteenuste platvorm “seaexplorer “, mis näitab eri teenindusringide CO2 heitkogust.

Lisateave meie partnerluse kohta.

Kuidas saavutame oma jätkusuutlikkuse eesmärgid?

Meie tee süsinikuvaba tuleviku poole hõlmab läbipaistvust, vältimist, CO2 vähendamist ja kompenseerimist.

LÄBIPAISTVUS: rohelisemate valikute tegemine nõuab suuremat teadlikkust meie CO2 jalajäljest tarneahela igal etapil. Meie digitaalsed platvormid võimaldavad meie klientidel optimeerida marsruute ja valida väikseima CO2-heitega teenuseid, et vähendada keskkonnamõju. Lisateabe saamiseks jälgige meie süsinikukalkulaatorit või meie platvormi “seaexplorer “. Lisaks saavad meie kliendid hinnapakkumistes täieliku info oma saadetiste hinnangulise CO2 heitkoguse kohta.

VÄLTIMINE JA VÄHENDAMINE: meie pühendumus CO2-heitmete vältimisele ja vähendamisele algab andmeanalüüsi ja koolitusprogrammide rakendamisest, et säilitada ja laiendada meie meeskondade keskkonnateadlikkust. See jätkub transpordiliikide vahetamise lahendustega, tõhusamate transpordimarsruutide kasutuselevõtuga ning biokütuste ja taastuvenergia kasutamisega.

SÜSINIKU VÄHENDAMINE: vähendame oma süsiniku jalajälge, mida esialgu päris nulli viia ei saa, investeerides sertifitseeritud looduspõhistesse kompensatsiooniprojektidesse, mis töötavad ÜRO säästva arengu eesmärkide (tuntud ka kui SDG eesmärgid) nimel. Süsinikdioksiidi kompenseerimine on tunnustatud mehhanism, mis võimaldab tasakaalustada saadetise vältimatut CO2 heidet. See mehhanism on saadaval ka meie klientidele.

Liitu meiega. Need kliendid on juba praegu uhked, et neutraliseerivad oma transpordi jalajälge meie abiga.

Lisateave tasaarvelduse ja looduspõhiste projektide kohta, millesse me investeerime.