Floating Contact Form Portlet
Varade publitseerija

Tagasi Kestlikkus mereveol

Valdkonna teerajajana tegeleb Kühne + Nagel ennetavalt merelogistika teenuste CO2-jalajäljega. Süsinikuheite vähendamiseks pakume oma klientidele laia valikut keskkonnahoidlikke ja uuenduslikke tarneahelalahendusi.

Kühne + Nagelis suhtutakse transpordi kestlikkusse väga tõsiselt. Kuigi konteinerveod on juba praegu kõige keskkonnahoidlikum ülemaailmsete kaubavedude liik, kulub logistikavaldkonna täielikult süsinikuvabaks muutumiseni veel 10–15 aastat. Uute kliimahoidlike kütuste või jõuallikate paremini kättesaadavaks muutumiseni võimaldab meie uuenduslik lähenemisviis kestlikkusele veonduses valida keskkonnateadlikuma transpordiviisi juba nüüd.

Me saame oma mõjust aru
Suurandmete ja prognoosanalüüsi äsjased arengusuunad võimaldavad meil oma süsinikuheidet mõõta ja täpselt kompenseerida.  See võimaldab meil pakkuda teile seaexploreri ja ülemaailmse merevedude süsinikukalkulaatori platvormide abil täielikku ülevaadet transpordiga seotud heitest, et saaksite valida kõige keskkonnahoidlikumad teenused. 

Süsinikuheite vähendamiseks katsetame tihedas koostöös vedajatega biokütuste ja sünteetilise kütuse lahendusi. Samuti teeme 2030. aastaks nullheitega laevade väljaarendamise kiirendamiseks tihedat koostööd Ülemaailmse Merendusfoorumi nullheite saavutamise ühinguga.

Süsinikuneutraalsed mereveolahendused
Praegu pakume kahte täielikult kliimaneutraalset merevedude lahendust – KN LCL (osakonteinerveod) ja KN Pledge. Me kompenseerime mõlema teenuse kogu süsinikujalajälje, panustades keskkonnaprojektidesse. Me tegeleme üle kogu maailma kasvuhoonegaaside heidet vähendavate looduspõhiste projektidega, säilitades ühtlasi elurikkust ja parandades kohalike kogukondade elu. Oleme teinud koostööd mitmete vabaühendustega, et luua toimiv strateegia CO2-neutraalsuse poole liikumiseks. Need projektid põhinevad ÜRO kestliku arengu eesmärkidel ja neid kontrollivad rangeimate rahvusvaheliste standardite kohaselt tegutsevad sõltumatud organisatsioonid. Neid projekte toetades loome CO2 arvestusühikuid, mida saab kasutada transpordiheite kompenseerimiseks.

Logistikavaldkonna liider
Kestliku laevanduse edendamiseks teeme tihedat koostööd kõikide vedajatega. Selle saavutamiseks oleme loonud nn rohelised liinid, mis annavad eelisjärjekorra väiksema heitega laevadele. Meil on ka muid algatusi, mille hulka kuuluvad:

•    Konteinerite tühjalt liikumise vähendamine.
•    Maanteetranspordilt laeva- või parvlaevatranspordile üleviimiseks sobivate saadetiste tuvastamine.
•    Kestliku (näiteks bambusest) põrandaga konteinerite kasutamine. 
•    Deklareerimata ohtlike kaupade transportimise või ebaseaduslike mürgiste jäätmete vedamise vältimine.

 
Lugege lähemalt meie algatuse Net Zero Carbon ,  kompenseerimise ja looduspõhiste projektide kohta, millesse me investeerime.

Need kliendid on juba uhked, et rakendavad koos meiega CO2-neutraalset transporti: