Varade publitseerija

null Mereveose jõevedu

Tõhus ja keskkonnahoidlik vedu Euroopa siseveeteede kaudu.

Kas vajate kedagi, kes ühendab teid Euroopa siseveevõrgustikuga

Vaadake, kuidas saate ära kasutada Euroopa siseveevedude eeliseid Reini-Maini-Doonau piirkonna juhtiva veoettevõtjaga. Meie kõrge kvalifikatsiooniga meremeestel on rohkem kui 25 aastat navigeerimiskogemust nendel veeteedel. Olenemata veosest saab Kühne + Nagel teid aidata soodsa ja tõhusa jõeveoga.


Alates Põhjamerest ja lõpetades Musta merega – kõikjal aitame teil

  • lihtsustada logistikat, suheldes nii vedamise ajal kui ka enne ja pärast seda ainult ühe kontaktpunktiga
  • nautida väiksemaid veokulusid ja väiksemat kahjustumisohtu
  • saada juurdepääs Kühne + Nageli jõeveovõrgustikku kuuluvate Euroopa ettevõtete ja partnerite võrgustikule
  • kasutada meie asjatundjate nõustamisteenuseid 
  • valida ühe kõige keskkonnahoidlikuma veoliigi.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust juba täna.

KN_road_team

Kühne+Nageli meeskond

Võta ühendust