Floating Contact Form Portlet

Varade publitseerija

Esmakordselt logistikas: Kühne + Nageli programm Net Zero Carbon

Oleme pühendunud keskkonnahoidlike ja kestlike tarneahelalahenduste pakkumisele. Valdkonna esimese transpordiettevõttena oleme seadnud endale kaks olulist eesmärki: Esiteks kompenseerime otsese CO2-heite, sest see on alates 2020. aastast kohustuslik. Teiseks oleme otsustanud tegelda ennetavalt oma tarnijate (lennu- ja laevandusettevõtete ning veoettevõtete) osutatavate transporditeenuste CO2-jalajäljega 2030 aasta lõpuks.

Meie ettevõttena ja kõik meie kolleegid tegutsevad CO2-heite vähendamise nimel meie programmi Net Zero Carbon abil.

Dr Detlef Trefzger, Kuehne + Nagel International AG tegevjuht

Dr Detlef Trefzger

Planeedi tulevikust hoolimine on väga oluline teema, millega peame elamisväärse tuleviku tagamiseks tegelema juba täna.

Ookeanide hapestumine ja globaalne soojenemine avaldavad looduslikele ökosüsteemidele suurt mõju ja ähvardavad elu meie planeedil – me peame seda olukorda muutma ja me teeme seda. Me teame, et logistikavaldkond annab umbes 7% ülemaailmsest CO2-heitest. Valdkonna liidrina kohustume vähendama oma osa selle protsendini programmi Net Zero Carbon abil.

Meie põhieesmärgid CO2 neutraliseerimise saavutamiseks:

  • Säilitada tõhus süsinikuhaldus kõikide tegevuste korral.

  • Pakkuda oma klientidele keskkonnahoidlikke lahendusi.

  • Pakkuda keskkonnakriteeriumide põhiseid logistikateenuseid.

Meie jätkusuutlikkuse eesmärgid

Me tegeleme CO2 vähendamisega kõikide meie transpordi- ja logistikateenuste valdkonnas kogu maailmas. Meil on selle eesmärgi saavutamiseks kaks peamist sihti:

  1. Olla 2020. aastaks oma otseses mõjusfääris täiesti CO2-neutraalne (kasvuhoonegaaside protokolli 1. ja 2. eesmärk).

  2. Saavutada 2030. aasta lõpuks oma tarnijate ja klientide jalajälje CO2-neutraalsus (kasvuhoonegaaside protokolli 3. eesmärk).

Lisaks meie enda CO2-neutraalsusele soovime pakkuda oma klientidele nende tarneahelate CO2-heite vähendamise lahendusi, kasutades suurandmeid ja prognoosanalüüsi, samuti kestlikumate transpordimarsruutide ja -viiside valikut toetavaid digiplatvorme.

 

Transpordi CO2-heite vähendamise toetamiseks olema liitunud mitme algatusega:

Kuidas me oma kestlikkuse eesmärgid saavutame?

Meie teekond CO2-neutraalsuseni hõlmab nähtavust, vähendamist ja kompenseerimist.

NÄHTAVUS: Rohelisemate valikute tegemine nõuab rohkem teadlikkust oma CO2-jalajäljest tarneahela iga etapi korral. Meie digiplatvormid võimaldavad klientidel keskkonnamõju vähendamiseks optimeerida marsruute ja valida väikseima CO2-heitega teenused. Lisainfo saamiseks tutvuge meie süsinikukalkulaatori või seaexploreriga.

VÄHENDAMINE: Meie CO2-heite vähendamise kohustus algab meie meeskondade keskkonnateadlikkuse säilitamise ja parandamise koolitusprogrammidega. See jätkub taastuvenergia kasutuselevõtmise ning tööreiside vähendamise ja jäätmekäitlusega.

KOMPENSEERIMINE: Oma jalajälje vähendamiseks investeerime sertifitseeritud looduspõhistesse projektidesse, mis on mõeldud kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. Süsinikuheite kompenseerimine on tunnustatud mehhanism, mis võimaldab tasakaalustada veose vältimatut CO2-heidet. See mehhanism on varsti saadaval ka meie klientide jaoks.

Lugege lähemalt kompenseerimise ja looduspõhiste projektide kohta, millesse me investeerime.