Floating Contact Form Portlet
Varade publitseerija

Tagasi KN PharmaChain maanteevedude jaoks

Ravimid, tervishoiutooted ja meditsiinitehnika esindavad teie pühendumust kvaliteedile ja patsiendi turvalisusele. Meie kogemus, teadmised ja tehnoloogia aitavad teil seda pühendumust oma tarnetel järgida.

Ravimid, tervishoiutooted ja meditsiinitehnika vajavad oma individuaalsete nõuete tõttu erilist hoolt. Peale selle on teie tarneahel ainulaadne ja võib nõuda kaugetest või kontrollitud asukohtadest pealevõtmist ja sinna kohaleviimist.

KN PharmaChain viib teie tooted maanteed pidi rohkem kui 100 riiki, pakkudes mitmesuguseid teenusetasemeid ja kohandatud lahendusi. Sertifitseeritud meeskonnad ja põhjalikud valdkonnateadmised võimaldavad meil usaldusväärselt toime tulla ka kõige keerulisemate stsenaariumitega. Meie eksperdid saavad aru teie vajadustest ja oskavad töötada teie raamistikus, korraldades just teie tarneahela jaoks sobiva pealevõtmise ja kohaleviimise, leides teie tarneahela jaoks õige lahenduse. Meie investeerimine taristusse tähendab, et teie saadetised jõuavad kohale viivituseta. Kasutades meie enda rohkem kui 200 haagisest koosnevat autoparki pakume osakonteinervedude lahendust, mille korral tuleb maksta ainult transporditavate kaubaaluste eest.

Vastavusnõuded:

Me tegeleme ravimite, tervishoiutoodete ja meditsiinitehnika erilaadsete vastavusnõuetega mitmesuguseid eriteenuseid kasutades:

  • Pharma and biotech – aktiivse kontrollitava temperatuuriga lahendused toodete jaoks, mis vajavad algusest lõpuni hea turustamistava kohast tipptasemel käitlemist ja transporti.

  • Healthcare and medical devices – kiired transpordilahendused toodete jaoks, mis ei nõua hea turustamistava järgimist, kuid vajavad siiski algusest lõpuni kõrgekvaliteedilist ja usaldusväärset käitlemist.

  • Active Pharmaceutical Ingredients (API) and chemical preparations – hea turustamistava kohane ja ohtlike kaupade nõuetele vastav transport ja käitlemine.

Valik meie teenuseid:

  • Temperatuuritundlike veoste väga turvaliste lukustussüsteemidega täiskoormavedu.

  • Usaldusväärsed eelnevalt valitud vedajad, kes järgivad individuaalseid kvaliteedikokkuleppeid.

  • Täielik vastavus heale turustamistavale algusest lõpuni käitlemist vajavate toodete korral.

  • Reaalajas nähtavus ja jälgimine veose korral esinevate kõrvalekallete kõrvaldamiseks.

  • myKN – keskne portaal veose reaalajas andmete uuendamise, tulemuslikkuse põhinäitajate aruandluse ja kohandatud aruannete jaoks.

Andke oma saadetised ülemaailmse haardega kohalike spetsialistide kätte seal, kus seda on kõige rohkem vaja.

KN PharmaChain – inimesed hoolitsevad üksteise eest. Meie üle kogu maailma asuvad meeskonnad tegelevad iga tellimuse ja kõikide toodetega ülima hoolikusega. Selle põhjuseks on asjaolu, et kogu meie tegevus toimub nende nimel, kellel on seda kõige rohkem vaja – patsiendi nimel. Me keskendume oma klientide abistamisele üha rangemaks muutuvate eeskirjade nõuete täitmisel ning hoiame neid kursis ravimite ja tervishoiutoodete transpordi edusammudega.

Simon Bitter, ülemaailmse ravimite ja tervishoiutoodete võrgustiku maanteelogistika juht