Floating Contact Form Portlet
Varade publitseerija

Tagasi Eriveose kindlustusteenused

Kui teie äritegevus on ainulaadne, peab ka teie kindlustus eriline olema.

Kas teie veos on eriline ja vajab lisakaitset? Kas teie kindlustuskaitse vastab veose iseloomule?

Kühne + Nagel teeb koostööd ettevõttega Nacora International Insurance Brokers, et teie kaubad saaks õige kindlustuskaitse lähtekohast sihtkohani. 

 

KERGRIKNEVATE KAUPADE LOGISTIKA

Kunagi ei tea ette, kus võivad tekkida takistused, mis ei lase teie kergriknevatel kaupadel turule jõuda.

Lendude tühistamist, halba ilma ja ettenägematuid hoiunõudeid võib ette tulla igas tarneahela punktis.

Pakume ainulaadseid kindlustuskavasid puu- ja juurviljade, lillede, külmutatud kaupade ja palju muu jaoks.

 

HOTELLILOGISTIKA

Olgu tegemist olemasoleva hotelli renoveerimise või uue ehitamisega, ikka tuleb tavalistest veoriskidest kaugemale vaadata.

Teie projektile kohandatud kindlustuskava hõlmab nii veose komplekteerimist lähtekohas, elutoasisustust ja Kühne + Nageli tehtud paigaldustöid, konteinerite ning valimis- ja pakkimiskastide tellimist kui ka teie hotelli või kasiino jaoks mõeldud mööblit, seadmeid ja varustust.

 

JOOKIDE LOGISTIKA

Erinevate aja- ja kliimavööndite läbimine võib mõjutada veost ootamatul viisil. Veini, õlle, kange alkoholi ja muude jookide korral on vaja tavaliste veoriskidega võrreldes paremat kindlustust. Koostage kava, mis kaitseb teie ainulaadset tarneahelat algusest lõpuni.

 

LEPINGULINE LOGISTIKA – LAORISKIKINDLUSTUS

Tarneahela rahvusvahelise liikumise korral liigub veos mingis etapis läbi lao. Nende lisariskide jaoks kindlustuse leidmine võib olla teie jaoks tundmatu maa.

Pakkudes täismahulist kaitset kogu maailmas, kaitseme teie eriveost loodusõnnetuste, juhuslike kahjustuste ja vägivaldsest sekkumisest tulenevate riskide eest – kõikide tavaliste
kaubaliikide korral. 

Kui veost hoitakse laos, tekib sageli vaidlusi kahjuhüvitise ja vastutuse üle. Teatud lepingulise logistika lepingute korral tuleb kaubad laooperaatori valduses olemise ajaks kindlustada. Lepingus kokkulepitud kaitse saamisel on abiks Nacora esindaja.

 

NAFTA- JA GAASILOGISTIKA

Nafta- ja gaasiprojektide omanike jaoks on kõige olulisem püsida graafikus ilma rahalist kahju kandmata. Kui teie eriveose käsitsemisel on vaja eriteadmisi, vajate ka vastavat kindlustust. 

Võimalike riskide ja tagasilöökidega toimetulekuks pakume standardseid punktist A punkti B vedamise lahendusi. Lisaeeliseks on integreeritud teelesaatmise viivituse puhver. Teie kindlustuskaitse hõlmab sihtkohas mahalaadimist, uurimisvarustust ja projektiga seotud või ülemõõdulisi veoseid.