Floating Contact Form Portlet
Varade publitseerija

Tagasi Brexit - teie lihtne lahendus

Ühendkuningriik lahkus EList ametlikult 31. jaanuaril 2020. Tolliformaalsused muutusid kohustuslikuks pärast 31. detsembril 2020 lõppenud üleminekuperioodi. Olenemata sellest, mida ELi ja Ühendkuningriigi kaubanduskoostöö lepinguga on ette nähtud, tuleb tolliformaalsusi täita kõigi ELi ja Ühendkuningriigi piiri ületavate kaupade puhul.

Muutke tollivormistus enda jaoks sujuvaks

Et vältida tarbetuid viivitusi, häireid piiril või tarnetakistusi, pakub Kühne + Nagel nõustamis- ja tolliteenuseid, mis võimaldavad teie saadetistel edasi liikuda.

Ühendkuningriigi valitsuse nimetatud usaldusväärse partnerina saame anda oma klientidele värskeimat teavet ja üksikasjalikke nõuandeid, et lihtsustada uute tollisätete rakendamist. Kühne + Nagel aitab tagada, et teie last veetakse ja vormistatakse täielikul ja nõuetele vastaval viisil.

ELi ja Ühendkuningriigi lihtsustatud tolliprotseduurid pärast Brexitit

Kuigi ELi ja Ühendkuningriigi kaubanduskoostöö leping on sõlmitud, kohaldatakse kõikide nendevaheliste kaubaliikumiste suhtes tolliprotseduure.

Tolliformaalsuste lihtsustamiseks on Ühendkuningriigi valitsus kehtestanud Ühendkuningriiki importimisel nn etapiviisilise lähenemisviisi. Selle põhjal on Ühendkuningriigi importijatel võimalus kontrollimisele mittekuuluvaid kaupu sisse tuua nn kaubaveo lihtsustatud tolliprotseduur (Customs Freight Simplified Procedure, CFSP) alusel, millega piiril täieliku deklaratsiooni esitamise nõue lükatakse edasi 31. detsembrini 2021.

Millised on eelseisvad muudatused?

1. jaanuarist 2022

  • Ühendkuningriigi imporditollideklaratsioon muutub kohustuslikuks kõikide kaupade puhul ja tollivormistuse edasilükkamine ei ole enam võimalik.
  • EList Ühendkuningriiki importimisel toimub tollikontroll.
  • Ühendkuningriiki importimisel on kohustuslik kasutada kaubaveokite liikumise süsteemi (Goods Vehicle Movement Service, GVMS).
  • Loomsete saaduste puhul kehtib eelteavitamise kohustus ning kontrollitakse dokumente Ühendkuningriigi saaduste, loomade, toiduainete ja sööda importi süsteemis (IPAFFS).
Transiidiprotseduuridega seotud viivituste vältimiseks ja sellega seotud asjaajamise vähendamiseks pakume Ühendkuningriiki ettedeklareerimisteenust.Eeldeklaratsioon Ühendkuningriiki vormistatakse kaubale juba enne EU-st väljumist.

1. juulist 2022

  • Ühendkuningriiki importimisel on kõigil juhtudel nõutav ohutus - ja julgeolekudeklaratsioon.
  • Loomsete saaduste puhul on nõutav ekspordi veterinaarsertifikaat.
  • Sanitaar - ja fütosanitaartoodete kohta tuleb esitada eelteated Ühendkuningriigi süsteemis IPAFFS.
  • Piirikontrollipunktides toimub loomade ja loomsete saaduste ning taimede ja taimsete saaduste füüsiline kontroll.

Lisaks saavad kauplejad jätkata edasilükatud käibemaksu süsteemi kasutamist, mille puhul tuleb impordi käibemaksu Ühendkuningriiki sisenemise ajal üksnes arvestada, aga mitte tasuda.

Kui kaubad vastavad päritolureeglitele, võidakse tollimaksu nullmäära kohaldada nii ELi kui ka Ühendkuningriiki sisenemise suhtes. Importija on kohustatud tõendama sooduspäritolu eksportija esitatud päritolukinnitusega või dokumentidega, mis vastavad importija teadlikkuse suhtes kehtestatud nõuetele.


Haldame teie mõlemasuunalisi saadetisi. Allpool on ülevaade sellest, mida meil on vaja, et saaksime teie eest ekspordi- ja impordideklaratsioone esitada:

ELi eksportijate ja importijate puhul:
Volikiri Kuehne+Nagelile tegutsemiseks otsese esindajana tollideklaratsioonide vormistamisel ja esitamisel. Täita ainult üks kord. Täiendavate juhiste saamiseks võtke ühendust Kuehne+Nageli Euroopa esindusega.

Ühendkuningriigist eksportijate puhul:
Volikiri Kuehne+Nagelile tegutsemiseks otsese esindajana tollideklaratsioonide vormistamisel ja esitamisel. Täita ainult üks kord. Lugege rohkem siin.

Ühendkuningriiki importijate puhul:
Volikiri Kuehne+Nagelile tegutsemiseks otsese esindajana Ühendkuningriigi impordi tollideklaratsioonide vormistamiseks ja saadetiste andmete esitamiseks Ühendkuningriigi HMRC tollisüsteemile. See volikiri kehtib 12 kuud. Ilma selleta peame hankima volituse iga saadetise kohta eraldi, mis võib põhjustada viivitusi ja tuua kaasa lisakulusid. Vormi allalaadimiseks klõpsake siia ja saatke meile e-postiga allkirjastatud fail.

Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (EORI) number on ELis ja Ühendkuningriigis kaupade tollivormistuse eeltingimus.

Kui kaubasaatja koostab ekspordideklaratsiooni iseseisvalt, tuleb esitada veokorraldusele märgitav ekspordi saatedokumendi (EAD) tolli viitenumber (MRN) ning anda ekspordi saatedokument üle Kühne + Nagelile.

Kauba veotingimused, väärtus, kogus ja kirjeldus. Tollimaksud ja käibemaks arvutatakse kauba väärtuse ja vääringu põhjal.

Kauba harmoneeritud klassifitseerimiskood.

Kauba lühikirjeldus kohalikus keeles, sealhulgas bruto-/netokaal ja pakendite arv/liik.

Kauba väärtus ning tollimaksude ja impordimaksu arvutamisel kasutatav vääring.

Teie äripartneritega kokkulepitud tarnetingimused, milles määratakse lisaks transpordikorraldusele kindlaks ka see, kes vastutab tollivormistuse korraldamise ja sellega seotud kulude eest.

Ühendkuningriigi täielikud impordideklaratsioonid on nõutavad alates 1. jaanuarist 2022. Selle protseduuri puhul peab enne EList väljumist olema teada Ühendkuningriiki sisenemise number (ENO). Erand tehakse juhul, kui Ühendkuningriigi importijal on oma luba kaubaveo lihtsustatud tolliprotseduuri (CFSP) kasutamiseks.*

* Ühendkuningriigi valitsuse piirihalduse mudeli (Border Operating Model, BOM) alusel