Floating Contact Form Portlet
Varade publitseerija

Tagasi SOLAS ja VGM – hoiame teid nõuetega kursis

SOLAS (rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel) ja VGM (kontrollitud brutomass): meie ülemaailmsed eksperdirühmad tagavad, et kõik andmed esitatakse enne konteineri jõudmist veoettevõtja sadamaterminali.

Kas veate kaupu üle kogu maailma? Kas teate, et saatjana tuleb teil veoettevõtjale esitada täpne ja usaldusväärne konteineri kogukaal?

Merekonteineri ebatäpsest kaaludeklaratsioonist põhjustatud õnnetuste tõttu on Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) koostöös valdkonna esindajatega kehtestanud rahvusvahelise merel inimelude ohutuse tagamise konventsiooni osana konteineri usaldusväärse kaalu tagamiseks mõeldud erinõuded.

Nende nõuete kohaselt peab saatja teatama mereveoettevõtjale konteineri kontrollitud brutomassi (VGM), mis hõlmab veose kaalu, kogu laadimisvarustuse ja -materjalide, pakkimispuidu ja taara kaalu (konteineri kaalu). Need nõuded mõjutavad kõikide tarneahela osaliste suhtlust, taristut ja protsesse. Meie ülemaailmsed eksperdirühmad hoiavad teid nõuetega kursis ja tagavad, et kõik andmed esitatakse enne konteineri jõudmist veoettevõtja sadamaterminali.

Oma veose andmetele ligipääsemiseks ja VGM-andmete Kühne + Nagelile esitamiseks kasutage tellimuse kinnitamisel saadud linki või QR-koodi. Selle leiate asjakohasest VGM-i jaotisest.

Erinevates maailmajagudes kehtivad erinevad rakendusjuhised ja eeskirjad.

Lugege täpsemalt altpoolt:

Mida peaks veel teadma? Vaadake korduma kippuvatest küsimustest.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust mõne meie eksperdiga.


Üldteave

Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel (SOLAS) võeti vastu 1914. aastal pärast 1912. aastal toimunud Titanicu hukkumist. Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) on SOLAS-i arendanud ja alal hoidnud alates 1948. aastast.

Kontrollitud brutomass (VGM) on veose kogukaal (veose, laadimismaterjali / kaubaaluste / alumise restita kaubaaluste, pakkimispuidu, kinnitusmaterjali ja konteineri omakaal).

Saatja peab esitama mereveoettevõtjale konteineri VGM-i koos deklareeritud kaalu eest vastutava isiku allkirjaga (võib olla elektrooniline). See info tuleb veoettevõtjale esitada tavaliselt enne konteineri jõudmist veoettevõtja sadamaterminali.

Kõik Rahvusvahelisse Mereorganisatsiooni (IMO) või ÜRO allasutusse kuuluvad riigid PEAVAD VGM-i rakendama. Mõned riigid rakendavad uut eeskirja automaatselt siseriikliku eeskirja või seadusena, teised aga esitavad lisanõudeid.

Seda nõuet peeti vajalikuks seetõttu, et saatjad esitaksid veoettevõtjale ohutuse tagamiseks kindlasti konteineri täpse ja usaldusväärse kogukaalu. Ebatäpse kaaludeklaratsiooni tõttu on toimunud palju õnnetusi, milles inimesed on vigastada saanud ja varad kahjustunud.

SOLAS-i nõuete kohaselt vastutab veokirjas nimetatud saatja pakitud konteineri kontrollitud brutomassi esitamise eest mere- (ookeani-)veoettevõtjale ja terminali operaatorile (terminali esindajale).

Laevadeta ühisveoettevõtja (nagu Kühne + Nagel) on ookeaniveoettevõtja suhtes saatja ja vastutab seetõttu veoettevõtjale VGM-i teatamise eest (tuginedes saatjalt saadud VGM-ile).

Kaalumine

Lubatud on kaks kaalumismeetodit:

  • 1. meetod. Konteineri pakkimise ja tihendamise järel võib saatja pakitud konteineri ära kaaluda või korraldada selle kaalumise kolmanda isiku poolt.
  • 2. meetod. Saatja või saatja korraldusel kolmas isik võib kaaluda kõik pakendid ja veose osad, sealhulgas konteinerisse pakitavate kaubaaluste, pakkimispuidu ning muu pakke- ja kinnitusmaterjali massi ning lisada konteineri omakaalu konteineri sisuühikute massi summale. 

Täpsem info ja selgitused on esitatud WSC-i (Maailma Laevandusnõukogu) veebilehel. 

Konteineri omakaal on märgitud konteineri uksele. Mõni merendusettevõte esitab konteineri kaalu oma veebilehel. Konteineri remontimise, märja puitpõranda või muude põhjuste tõttu võib konteineri ametlik omakaal olla märgitust erinev.

Seaduse kohaselt saab konteinerit kaaluda terminalis. Kuid kõikides terminalides ei ole selle teenuse jaoks vajalikku taristut, eriti arvestades terminali läbivate konteinerite arvukust. Konteineri kaalumine sadamas võib põhjustada suuri ummikuid ja viivitusi, seega tuleb sellega alati arvestada.

Nõuded

Andmeelemendid, mida veoettevõtjad peavad Kühne + Nagelile esitama:

  1. VGM konteineri kohta,
  2. kaalu ja ettevõtte andmed esitanud volitatud isiku allkiri (elektroonilise andmevahetuse korral suurtähtedega nimi) ja
  3. lisainfo ja/või -dokumendid, kui asjaomase riigi (valitsuse) asutused seda nõuavad.

Meie VGM-i teatamise tähtaeg on sadamati erinev, sest VGM-i nõuete jõustamine jääb kohalike (riiklike) merenduse eest vastutavate asutuste vastutusalasse.

Me jälgime pidevalt VGM-i staatust alarmide kaudu, et tagada VGM-i õigeaegne esitamine ja vältida laadimise keelamise võimalust.

Puuduva VGM-i korral võtab teiega ühendust meie mereveoekspert.

Veoettevõtja ja terminalioperaator ei tohi pakitud konteinerit laevale laadida, kui neil ei ole selle konteineri VGM-i.

Vastutusalad ja privaatsus

Kui oleme töövõtja rollis, siis saatja poolt ja nimel konteinerit laadides ja kaaludes vastutab veoettevõtjale VGM-i esitamise eest saatja, kes on märgitud veoettevõtja veokirjas (B/L) või mereveokirjas (SWB). Meie vastutus saatja ees piirdub saatja tingimuste ja/või eraldi sõlmitud kliendilepinguga.

Valitsusasutused (näiteks Ameerika Ühendriikide Rannikuvalve ja Ühendkuningriigi Mere- ja rannikuvalve) vastutavad selle eest, et saatja järgib nõudeid.

Plokiahel on pidevalt täienev loend, mis hõlmab ajatempliga salvestatavaid ja plokkidesse struktureeritavaid kirjeid. Töötasime VGM-i plokiahela lahenduse välja selleks, et rangelt järgida kõiki valdkonnas kehtivaid konfidentsiaalsuse ja teabe privaatsuse nõudeid ning eeskirju, mis käsitlevad isikutuvastusteavet, mis lisandub plokiahela loomulikele muudetamatus- ja jälgitavusomadustele. Seetõttu on teie VGM-i andmete privaatsus alati tagatud.

Kui veos saadetakse mõnest Itaalia sadamast, peab saatja esitama täiendavad kontaktandmed, täites meie portaalis väljad Phone (telefon) ja E-mail (meiliaadress) . Kui valitakse veel ka 1. meetod (kaalumine), peab saatja sisestama väljale Scale (kaal)  kaalumiseks kasutatava kaalu ID-tunnuse.