Varade publitseerija

null Kestlikkus mereveol

Valdkonna teerajajana tegeleb Kühne + Nagel ennetavalt merelogistika teenuste CO2-jalajäljega. Süsinikuheite vähendamiseks pakume oma klientidele laia valikut keskkonnahoidlikke ja uuenduslikke tarneahelalahendusi.

Kühne + Nagelis suhtutakse transpordi kestlikkusse väga tõsiselt. Kuigi konteinerveod on juba praegu kõige keskkonnahoidlikum ülemaailmsete kaubavedude liik, kulub logistikavaldkonna täielikult süsinikuvabaks muutumiseni veel 10–15 aastat. Uute kliimahoidlike kütuste või jõuallikate paremini kättesaadavaks muutumiseni võimaldab meie uuenduslik lähenemisviis kestlikkusele veonduses valida keskkonnateadlikuma transpordiviisi juba nüüd.

Me saame oma mõjust aru
Suurandmete ja prognoosanalüüsi äsjased arengusuunad võimaldavad meil oma süsinikuheidet mõõta ja täpselt kompenseerida.  See võimaldab meil pakkuda teile seaexploreri ja ülemaailmse merevedude süsinikukalkulaatori platvormide abil täielikku ülevaadet transpordiga seotud heitest, et saaksite valida kõige keskkonnahoidlikumad teenused. 

Süsinikuheite vähendamiseks katsetame tihedas koostöös vedajatega biokütuste ja sünteetilise kütuse lahendusi. Samuti teeme 2030. aastaks nullheitega laevade väljaarendamise kiirendamiseks tihedat koostööd Ülemaailmse Merendusfoorumi nullheite saavutamise ühinguga.

Süsinikuneutraalsed mereveolahendused
Praegu pakume kahte täielikult kliimaneutraalset merevedude lahendust – KN LCL (osakonteinerveod) ja KN Pledge. Me kompenseerime mõlema teenuse kogu süsinikujalajälje, panustades keskkonnaprojektidesse. Me tegeleme üle kogu maailma kasvuhoonegaaside heidet vähendavate looduspõhiste projektidega, säilitades ühtlasi elurikkust ja parandades kohalike kogukondade elu. Oleme teinud koostööd mitmete vabaühendustega, et luua toimiv strateegia CO2-neutraalsuse poole liikumiseks. Need projektid põhinevad ÜRO kestliku arengu eesmärkidel ja neid kontrollivad rangeimate rahvusvaheliste standardite kohaselt tegutsevad sõltumatud organisatsioonid. Neid projekte toetades loome CO2 arvestusühikuid, mida saab kasutada transpordiheite kompenseerimiseks.

Logistikavaldkonna liider
Kestliku laevanduse edendamiseks teeme tihedat koostööd kõikide vedajatega. Selle saavutamiseks oleme loonud nn rohelised liinid, mis annavad eelisjärjekorra väiksema heitega laevadele. Meil on ka muid algatusi, mille hulka kuuluvad:

•    Konteinerite tühjalt liikumise vähendamine.
•    Maanteetranspordilt laeva- või parvlaevatranspordile üleviimiseks sobivate saadetiste tuvastamine.
•    Kestliku (näiteks bambusest) põrandaga konteinerite kasutamine. 
•    Deklareerimata ohtlike kaupade transportimise või ebaseaduslike mürgiste jäätmete vedamise vältimine.

 
Lugege lähemalt meie algatuse Net Zero Carbon ,  kompenseerimise  ja looduspõhiste projektide kohta, millesse me investeerime.

Need kliendid on juba uhked, et rakendavad koos meiega CO2-neutraalset transporti:

KN_road_team

Kühne+Nageli meeskond

Võta ühendust

Küsimused ja vastused Kühne + Nageli CO2-neutraalsuse kohta

Praegu kasutame SeaExploreri ja süsinikukalkulaatori antud andmeid, mis põhinevad puhaste veoste töörühma (CCWG) arvestusstandarditel.

Edaspidi kavatseme hakata kasutama täiustatud lahendust, milles kasutatakse laeva tuumandmeid. Praegu annavad laevade heitmete kohta koondtasemel (näiteks kaubatee tasemel) aru erinevad asutused (nt CCWG). Meie Logindex rakendab CO2-heite ligikaudseks hindamiseks andmepõhist mudelit laeva tasemel, tuginedes laeva omadustele (mootori tõhusus, mahutavus). Heite aruandlus põhineb heitel, vahemaal ja TEU-ühikutel.

 

Laeva heite mõõtmise alus ja metoodika

Iga laeva heite väärtuse arvutamiseks kasutatakse IMO energiatõhususe indeksi EEDI kohandatud versiooni. Mudel hindab laeva peamasinate kütusekulu, eeldades, et kogu tarbitud kütus muutub süsinikdioksiidiks. Kütusekulu hindamiseks kasutab mudel selliste teenusepakkujate nagu Clarksons andmeid mootori võimsuse, kütuse erikulu (kui palju kütust võimsusühiku kohta kulub), laeva konstruktsiooni, kiiruse ja nimimahutavuse kohta. Konteineri tasemel CO2-heite jaoks võtab mudel aluseks kõikide laevade korral ühtse mahtuvuskasutuse. Heidet näidatakse kilomeetri kohta, korrutades selle arvu laeva läbitud vahemaaga, mis annab marsruudil TEU kohta hinnanguliselt tekkinud CO2-heite koguse.

Ometi ei saa vedude CO2-heidet täiesti vältida. Seni, kuni õnnestub heide tehnoloogiliselt nulli viia, saame seda kompenseerida, investeerides kõikjal maailmas looduspõhistesse projektidesse, mis aitavad kasvuhoonegaaside heidet vähendada. CO2 arvestusühikud on loodud teatud osa CO2-heite kompenseerimise ja saadetise CO2-neutraliseerimise tõestamiseks. Me oleme käivitanud oma loodusprojektid Myanmaris ja Uus-Meremaal ning ostame arvestusühikuid ülemaailmsest keskkonnaprojektide portfellist, sealhulgas Peruus asuva Cordillera Azuli rahvuspargi projektist ja Indoneesias asuvate Katingani turbaalade taastamise ja säilitamise projektist. Iga CO2 arvestusühik läbib kolmanda osapoole kontrolli ja tähendab ühe tonni CO2 vältimist või eemaldamist.

 Oma klientide süsinikuneutraalsuse teekonna toetamiseks teeme koostööd mitmesuguste vabaühenduste ja arendajatega. Me teeme koostööd üle kogu maailma kasvuhoonegaaside heidet vähendavate looduspõhiste projektidega, parandades ühtlasi kohalike kogukondade elu ning säilitades elurikkust ja loodust. Need projektid, mida on kontrollinud rangeimate rahvusvaheliselt tunnustatud standardite kohaselt tegutsevad sõltumatud organisatsioonid, tuginedes ÜRO kestliku arengu eesmärkidele, annavad CO2 arvestusühikuid, mida saab kasutada transpordi heite kompenseerimiseks.

Muidugi on CO2 vältimine parem kui selle kompenseerimine. Kuid CO2 kompenseerimine ei ole kindlasti indulgentside müümine. See võimaldab kompenseerida raskesti välditavat heidet, parandades üldist kliima kaitsmist.

Üks hektar metsa filtreerib õhust kuni 50 tonni tahma ja tolmu, tekitab umbes 100 000 kuupmeetrit uut põhjavett, vabastab 15–30 tonni hapnikku aastas ja seob kuni 10,6 tonni CO2. Kuid selle reservuaari rüüstamise peatamisest ei piisa selleks, et piirata atmosfääri temperatuuri tõusu.

See elav CO2 reservuaar vajab kaitsmist ja metsastamist, sest 2030. aastaks suudab loodus panustada kliimalahendusse rohkem kui kolmandiku ulatuses. Looduspõhised lahendused hõlmavad kõiki tegevusi, mis on seotud atmosfääri CO2 kontsentratsiooni vähendamiseks mõeldud looduslike ökosüsteemide (näiteks metsad, rohumaad ja märgalad) kaitsmise või ümberkujundamisega. Iga sellise tegevuse tulemus on CO2 bioloogiline kinnipüüdmine ja ladustamine – tavaliselt fotosünteesiprotsessi abil. Me tegeleme nende jõupingutuste toetamisega kompenseerimisprogrammide abil.

 

[Allikas: American Association for the Advancement of Science; The Nature Conservancy]

Lugege CO2-neutraalsuse kohta lähemalt KKK-st