Varade publitseerija

null Uudised koroonaviiruse kohta

Sellelt leheküljelt leiate uudiseid COVID-19 arengusuundade kohta ning nende ülemaailmse ja piirkondliku mõju kohta õhu-, mere- ja maanteetranspordile.

8. juuni 2020, kell 18.00 (Kesk-Euroopa aeg): 

Muudatused võrreldes meie seisukorraga 4. juunil: „Üldine olukord Lähis-Idas ja Aafrikas“ ja „Mõju merelogistikale“

Möödunud on neli kuud ja oleme ikka veel pandeemia keskel, kusjuures tervishoiusüsteemid ja riikide majandused tegelevad viiruse mõjuga toimetuleku uute viiside uurimisega.

Sel erakordsel ajal on logistikavaldkonnal ühiskonna kui terviku jaoks jätkuvalt oluline osa. Meie Kühne + Nagelis võtame vastutust väga tõsiselt. Oleme tänulikud positiivse tagasiside eest, mida saame iga päev oma klientidelt, kelle tarneahelaid me rasketes tingimustes teenindame. See motiveerib kõiki osapooli, kes tegelevad meie lubaduste täitmisega – veokijuhid, laotöötajad, mere-, õhu- ja maanteevedude eksperdid ning juhtkond.

Me  kohandame oma reaktsiooni iga päev. Me keskendume raskel ajal oma töötajate tervise ja ohutuse kaitsmisele ning oma klientide tegevuse võimalikult sujuvalt jätkumise tagamisele. Me anname oma müügitöö ja toimingutega tegelevatele kolleegidele pidevalt põhjalikku teavet, et nad saaks toetada meie kliente kõige värskemate ja asjakohasemate nõuannetega. 

Me teavitame teid pidevalt olukorra arenemisest. Lisainfo saamiseks võtke kindlasti ühendust Kühne + Nageli kohalikult esindajalt.


Üldinfo

Meie prioriteet on klientide ja töötajate tervis ja ohutus. Kõik Kühne + Nageli kontorid on rakendanud Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste kohaseid meetmeid.

Et piirkondade sulgemise või avanemise tase on erinev, kohandame vastavalt oma talitluspidevuse tagamise meetmeid. Kühne + Nageli kohustus töötada COVID-19 olukorras hõlmab juhtkonna vastutust tagada töökeskkonna kohandamine vajaliku distantsi tagamiseks, hajutatud töögraafikud, turvaline töölkäimine, sagedane desinfitseerimine, puhastusprotseduurid jpm. 

Praegu töötab enamik Kühne + Nageli kontoritöötajaid edukalt kodunt.

Me peame saabuvate ja väljuvate pakendite ja kaubaaluste viiruseriski väikeseks, tuginedes WHO väitele, et „nakatunud isiku poolt kaupade saastamise risk on väike ning erinevates tingimustes ja temperatuuril liigutatud ja veetud ning nendega kokkupuutunud pakendilt COVID-19 viiruse saamise risk on samuti väike.“

Ülemaailmse logistikaettevõttena puutume regulaarselt kokku tarneahela katkemisega. Me rakendame pidevalt talitluspidevuse haldamise ülemaailmseid standardeid ja katsetame erinevate kriisistsenaariumite jaoks mõeldud talitluspidevuse plaane. 

Need on mõeldud meie töötajate turvalisuse ja heaolu kaitsmiseks ning meie klientidele katkematu teenuse tagamiseks. COVID-19 suure mõju tõttu tegeleme uute ja pidevate riskihinnangute koostamise, äritoime analüüsi ning uute meetmete rakendamisega meie talitluspidevuse raamistikus, tuginedes häireolukorra tasemetele.

Kriisi alguses Hiinas talitluspidevuse plaanide käivitamisel saadud õppetunnid on aidanud meil muuta ja täiustada oma talitluspidevuse plaane üle kogu maailma. Kõikides riikides on rajatud nende plaanide koostamiseks või elluviimiseks riiklikud reageerimisrühmad.

Kui meie riiklik juhtkond peab vajalikuks ja riiklikud eeskirjad nõuavad, rakendame ennetavad meetmed ja protsessid, mis hõlmavad töötajate ja külastajate kehatemperatuuri kontrollimist (kohalikul tasandil kohaldatavate õigusaktidega (nt andmekaitseseadus) määratud ulatuses), enesedeklaratsioone, eraldatud/paindlikku töökorraldust, kodus töötamise võimalust, meie kontorite ja tööruumide desinfitseerimist ning töötamiskohtade põhiliste hügieenitoodetega varustamist. Samuti on välja töötatud standardprotseduurid juhuks, kui personal saab nakkuse või puutub kokku nakatunud inimestega.

Tarneahela ulatuses suurema teadlikkuse tagamiseks jagame oma tarnijatele hügieenijuhiseid.  Kaupu pealevõtvad või kohaletoovad autojuhid läbivad parima hügieenitava koolituse ja seal, kus see on lubatud, õpetatakse neile enesedeklaratsiooni täitmist.

Oleme rakendanud ülemaailmseid reisipiiranguid ning välised ja sisemised koosolekud peetakse videokonverentsina või ainult väheste osavõtjatega, järgides riiklike tervishoiuasutuste antud sotsiaalse distantseerumise soovitusi.

Üldine olukord meie piirkonnas

Järjest enam USA osariike ja Kanada provintse on rakendanud meetmeid ettevõtete taasavamiseks. Mehhiko rakendas hiljuti täiendavaid meetmeid koroonaviiruse riigis levimise kontrollimiseks. Meie ettevõtte Põhja-Ameerika osakonnad tegutsevad ikka veel keerulises keskkonnas tõhusalt, kusjuures enamik meie pandeemiaga seotud talitluspidevuse meetmeid on seni kasutusel. Lähinädalatel ja -kuudel kavatsetakse taastada normaalne tase, rakendades meie kontorites ja ladudes töötajate, töövõtjate ja külastajate jaoks mõeldud kaitsemeetmeid.

Mitmete Lõuna- ja Kesk-Ameerika riikide valitsused on kuulutanud välja eriolukorra, rakendades muude meetmete hulgas ka piiri sulgemist. Teised on kehtestanud viiruse levimise vältimiseks riikliku karantiini, sundides meil küll oma asutusi sulgema, aga jätkates siiski kaugtööd. Tegevus jätkub hoolimata keerulisest keskkonnast.

Meie kolleegid naasevad erineva tempoga kontoritesse ja/või ladudesse, järgides kohaliku riskihinnangu, võimaluste ja valitsuse nõuannete põhiseid uusi rangeid meetmeid. Riigid toimivad täielikult, kuid valitsuste piirangute tõttu esineb mõningaid viivitusi ja alternatiivseid protseduure.  

Hiinas toimub jälle tavaline äritegevus. Transport, sealhulgas autoveod on jälle tavalisel viisil käivitumas. 

Ülejäänud Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas näeme rangete piirangute leevendamist. Töötajate töökohta tagasipöördumise kavandamisel kasutatakse samm-sammulist ja aeglast lähenemist. Turvalise töökeskkonna tagamiseks rakendatakse ohutu vahemaa nõuet ja muid pidevaid ennetusmeetmeid.

Et kinnitatud juhtumite arv kasvab pidevalt, on Lähis-Ida ja Aafrika riikide riiklikud ja kohalikud asutused kutsunud kohalikke omavalitsusi ja ettevõtteid üles rakendama rangemaid meetmeid. Selle tulemusena oleme rakendanud oma talitluspidevuse plaanides täiendavaid kontrollimismeetmeid. Keerulisest keskkonnast hoolimata jätkuvad kõik tegevused. 

Mõju merelogistikale

Olukord igas riigis muutub iga päev, sest võimud suurendavad või vähendavad piiranguid. 

Üldiselt on olukord muutunud stabiilsemaks ja prognoositavamaks ning COVID-19 ülemaailmne mõju väheneb nädalast nädalasse. Seadmestiku saadavus, ruum ja tühistatud laevareisid jäävad üldist olukorda ikka mõjutama.

Meie kohalikud eksperdid on teie erinõuete korral alati valmis teid aitama ja toetama.

Meie merelogistika toimib täies mahus ja ainult kaugtöö on seda veidi mõjutanud. USA peamised konteinervedude sõlmpunktid (CFS) toimivad tavapäraselt, kuid lühema tööajaga. Väiksema laevaliikluse tõttu on mõned sadamad või terminalid vähendanud tööpäevi või -tunde. Kõik sadamaterminalid annavad eesõiguse oluliste toodete (meditsiinikaupade) transpordile. Kuid ikkagi toimub kaubavedu USAsse ja Kanadasse. Kogu riigis toimuvad meeleavaldused avaldavad kohalike sadamate tööle vaid piiratud mõju.

Praegu ei ole merelogistika tegevusele suuremaid piiranguid. Kontorid töötavad ikka, kuid väiksema töötajate arvuga või kodukontorirežiimil. Sadamad töötavad, kuid terminalides esineb väiksema töötajate arvu, lühema tööaja ja kohalike karantiinimeetmete tõttu viivitusi ja ummikuid. 

Mehhiko avas 8. juunil uuesti mitmed majandussektorid, sealhulgas kaevandused, ehituse ja turismi. 

Argentina pikendas Buenos Airese ja mõne teise riigiosa sulgemist. Laevad sõidavad tavalisel viisil. Lasti käitlemine toimub normaalselt, kuid viivitustega, eesõigus antakse olulistele kaupadele (nt toiduained, ravimid jms). Sadamad, toll ja konteinervedude sõlmpunktid töötavad vähendatud personaliga ja suudavad käidelda ainult tolli poolt vastuvõetud olulisi saadetisi.

Ka Boliivia ja Peruu on kehtestanud üldkarantiini, mis mõjutab sadamatest laialivedu, kuid tegevus toimub tavapäraselt. Tšiili valitsus on jälle pikendanud pealinnapiirkonna täielikku karantiini, kuid merelogistika toimimist see ei mõjuta. Kõik sadamad töötavad, aga mõningate ummikutega. Kolumbias, Venetsueelas ja Ecuadoris toimub töö tavalise jõudlusega. 

Hiinas töötavad terminalid, laod ja konteinervedude sõlmpunktid taas tavapäraselt. Suured puistveolaevad saabuvad Hiinasse jälle normaalselt. Tianjini, Shanghai ja Ningbo terminalides on külmutusseadmete pistikute saadavus paranenud.

Väljaspool Hiinat toimunud koroonaviiruse puhangu tõttu karmistavad Kagu-Aasia riikide valitsused piirangumeetmeid. 

Indoneesia ja Filipiinid on hakanud sulgemispiiranguid leevendama, kuid nende mõju ei ole kadunud, sest äritegevus on väljaspool olulisi teenuseid peaaegu seiskunud. Manila sadam ja toll töötavad, kuid piiratud võimsusega.

India teatas, et praegust sulgemist pikendatakse nakatunud piirkondades 30. juunini ja teenuseid hakatakse järk-järgult osutama alates 8. juunist. Kõik riikide mitteolulised tootmis-, valitsus- ja eraettevõtted veel seisavad, kuigi põllumajandussektor ja muud olulised valdkonnad on saanud eriloa tööle hakata. Bangladeshis hakatakse piiranguid leevendama. India ja Bangladeshi sadamad töötavad, kuid väiksema võimsusega ja suurte ummikutega. Enamikus terminalides on kaijärjekorrad pikad ja ilma puhvrita. Chittagongis ootavad laevad väljaspool sadamat kai äärde pääsemist. Terminalid üle kogu India on silmitsi tõsise tööjõunappuse ja suurte dokivarudega, mis mõjutavad tööviljakust.

Malaisia siseneb majandustegevuse taastamise kontrollkorralduse faasi. Kõik olulised teenused nagu sadamad ja transpordiettevõtted jätkavad tööd, kuid piirangutega. 

Myanmari ja Tai meresadamad ja terminalid töötavad normaalselt. Myanmaris lubatakse kaupade tollist vabastamist ja üha enam tehaseid võivad jälle tööle hakata, kuid mitteolulisi veoseid laiali ei viida. Tai valitsus kavatseb kõrvaldada kõik piirangud 1. juuliks. 

Singapuri sadamas esineb kai juurde pääsemise viivitusi. 

Lõuna-Koreas on merevedude logistika ja üldine tarneahel stabiilne ning kõik autoveod, tollivormistus ja ladustamine toimib tavapäraselt. 

Uus-Meremaal toimib kõik jälle normaalselt. 

Sri Lankas tohib liikumiskeelu aegse spetsiaalse liikumisloaga laadida ja transportida ainult olulisi saadetisi. Konteinereid saab ikka sadamasse viia, kuid tööaeg on lühem. 

Teistes riikides võib sadamate ja vedajate perspektiivist täheldada tavalise äritegevuse jätkumist, kuid esineb viivitusi, mis on põhjustatud tolli, konteinervedude sõlmpunktide ja sadamate lühemast tööajast ning tühistatud laevasõitudest tingitud varustuse- ja ruumipiirangutest. Üldiselt kipuvad sadamad ummistuma ja puudu on külmutusseadmete pistikutest. 

Vedajad jätkavad vedude tühistamist, töötades Aasia ja Põhja-Ameerika kaubateedel pakkumise ja nõudluse tasakaalustamiseks kuni 50% võimsusega. Mõnes sadamas nagu Genovas, La Spezias ja Livornos toimuvad vastuvõtu- ja väljaandmisprotseduurid ikka veel aeglasemalt. Põhjuseks on COVID-19 ennetusmeetmetest tingitud lühem tööaeg.

Kuid mõnedes Euroopa riikides hakkab olukord stabiliseeruma ja valitsused asuvad koroonaviiruse leviku aeglustamiseks mõeldud rangeid sulgemismeetmeid leevendama. Tootmine hakkab pikkamööda taastuma ja kogu Euroopa autotootjad on hakanud jälle tehaseid avama.

Sadamad ja terminalid töötavad vedajate ja tolli lühema tööaja, ennetusmeetmete ja väiksema võimsuse tõttu aeglasemalt. Külmutuskonteinerite kuhjumise tõttu on puudu külmutusseadmete pistikutest. Sadamad, konteinervedude sõlmpunktid ja kaubalaevad töötavad, kuid ettevaatusmeetmetega. Kõikides sadamaterminalides võib täheldada mahtude vähenemist. 

Türgis on mõjutatud import ja eksport. Siin ilmneb mõju laevasõitudele, varustuse saadavusele ja vedajate tööle. Saudi-Araabias mõjutab tegevust liikumiskeeld ning sadamad, konteinervedude sõlmpunktid ja toll töötavad lühema tööajaga. Eesõigus on toidukaupadel ja meditsiinitoodetel. Keenias avaldavad sadamate tööle tugevat mõju sotsiaalse distantseerumise eeskirjad. Kuid impordi- ja eksporditoiminguid see ei mõjuta.

Kuveidi valitsus teatas täielikust sulgemisest: kõik erasektori ettevõtted tuleb sulgeda (välja arvatud põhivajadustega seotud ettevõtted). Toll ja peamised vedajad töötavad, kuid transporditeenuseid osutatakse piiratult. 

Lõuna-Aafrika on asunud piiranguid leevendama. Põllumajanduskaupade eksport on lubatud. Varem suletud kaubasadamad on jälle avatud, kuid terminalid/sadamad töötavad ikka veel väiksema võimsusega. Laevade kaijärjekorrad on erinevates sadamates 1–5 päeva. Kaplinna sadamas on teeninduspiirangud, sest tööl on 50% personalist. 

Mõju õhutranspordi logistikale

13. märtsil jõustunud 26 Euroopa riigi ja Ameerika Ühendriikide vaheline reisipiirang ja 17. märtsil jõustunud EL-i piirangud kehtivad ainult reisiliikluse kohta. Enamik lennuliine teatas reisilendude ulatuslikust vähendamisest, pakkudes turuhindadega piiratud mahtu. 

Koroonaviiruse leviku piiramiseks rakendus peaaegu kõikides USA osariikides ning USA ja selle põhja- (Kanada) ja lõunapiiril (Mehhiko) mitteoluliste tegevuste piirang. Peale selle on USA valitsus alates 29. maist peatanud Brasiiliast tulevate välisriikide kodanike reisimise. Need meetmed ei kehti kaubavoogude kohta ja kõik meie valdkonnad jätkavad töötamist vähendatud personaliga või kodukontorirežiimil.

Kuna Euroopa ja Põhja-Ameerika vahelisel kaubateel lendavad enamasti reisilennukid, on meie käsutuses hoopis vähem veomahtu. Vastusena lastiruumi vähenemisest põhjustatud piirangutele näeme kaubaveo- ja reisijateveo kaubaveomahtude suurenemist.

Mõnede Lõuna-Ameerika riikide piiride sulgemise ja lukustamise ning sellest tingitud reisijateveo languse järel vähendasid vedajad rahvusvahelisi vedusid, mis tõi selleski piirkonnas kaasa mahtude piiratud saadavuse. Riiklikud vedajad LATAM Airlines ja Avianca kuulutasid pankrotiseaduse 11. peatüki kohaselt välja pankrotikaitse, ilma et see oleks ümberstruktureerimise ajal tegevust mõjutanud. Lennujaamad, autoveoettevõtted ja toll tegutsevad üldiselt stabiilselt ja kõik meie õhutranspordi logistikavaldkonnad töötavad enamasti osaliselt kodust.

Meie õhutransport Euroopas toimib jätkuvalt sujuvalt. Meie peamistel turgudel esineb ikka mõningaid mahupiiranguid, sest enamik riigikullereid ei ole veel oma ülemaailmset võrgustikku taaskäivitanud. Suuremates ümberlaadimiseks kasutatavates lennujaamades nagu Frankfurt ja Luksemburg esineb ummikuid sissetulevate isikukaitsevahendite saadetiste jätkuvalt suure hulga tõttu. Koos vähenenud õhuliinide võrgustikuga võib see mõjutada saadetiste üldist töötlus- ja veoaega. Kaubalennukite võimsus on jõudnud maksimumini ja vedajad pakuvad nüüd ummistunud liinidel (nagu Euroopast Ameerika Ühendriikidesse ja Euroopast Aasiasse suunduvad liinid) täiendavat lastiruumi mahtu, et võtta oma lennukid kasutusele isikukaitsevahendite importimiseks. 

Mahupiiranguid täheldatakse ka Lähis-Ida ja Aafrika regioonis, kus kõik lennuliinid on sellesse piirkonda suunduvatel marsruutidel reisilennud peatanud või neid vähendanud. Riiklikud vedajad Etihad Airways ja Emirates on Araabia Ühendemiraatide valitsuse otsuse kohaselt peatanud kõik reisilennud, kuid kavatsevad mõned reisilennud juunis taastada. Kaubalende ei ole peatatud ja need jätkuvad. Me jätkame oma tööd kodust töötavate või jagunenud meeskondadega kõikides riikides, sealhulgas üleriiklikku sulgemist rakendanud riikides.

Hiinas on lennujaamade, autoveoettevõtete ja tolli üldine tegevusolukord taastunud tavatasemele. 

Aprillis kasvas märkimisväärselt Hiinast pärit isikukaitsevarustuse ülemaailmne nõudlus, mis pani saadaolevate kaubalennukite ja reisilennukite suutlikkuse surve alla. Mais on isikukaitsevahendite nõudlus veidi vähenenud, mis mõjutas positiivselt Mandri-Hiina erinevate lennujaamade ummikute taset. 

Praegu ei ole enamik rahvusvahelisi reisilende COVID-19 ennetamise ja kontrollimise meetmete tõttu veel taastunud. Hiina Lennuameti kehtestatud rahvusvaheliste reisilendude edasise vähendamise määrus kehtib kuni edasiste teadeteni. Selle kohaselt võib iga Hiina lennuliin lennata igasse riiki ainult ühel marsruudil mitte rohkem kui kord nädalas ja iga välisriigi lennuliin võib lennata Hiinasse samuti ainult ühel marsruudil, ühe lennuga vaid kord nädalas.

Hiina valitsus on ülemaailmse pandeemiaolukorra tõhusamaks toetamiseks ja kvaliteetsete meditsiinivahendite korrapärase ekspordi tagamiseks tugevasti keskendunud mittemeditsiiniliste näomaskide ja meditsiinivarude kvaliteedi kontrollimisele, nõudes kohapealset dokumentide kordaajamist ja tolliülevaatust. Hiina tolli ülevaatuste tase on kasvanud rohkem kui 40% võrra, mistõttu saadetiste ekspordiprotseduuridel võib esineda viivitusi.

Enamikus Lõuna-Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikides võib täheldada piiratud reisilendudest tingitud survet mahtudele. India täielik sulgemine mõjutab otseselt tolli ja terminalide tööd, autovedusid ja saadaolevat mahtu, sest kõik rahvusvahelised reisilennud on 30. juunini peatatud. 

Enamik vedajaid sulges või vähendas märkimisväärselt oma reisivõrgustikke ja peamistel kaubateedel on veomahud vähenenud. Lastiruumi puudujäägi kompenseerimiseks on kauba- ja reisilendude maht märkimisväärselt suurenenud, kuid praegu jääb sellest ülemaailmse lastimahu järsu languse ja järjest kasvava isikukaitsevarustuse nõudluse korvamiseks ikka veel puudu.

Me teeme olukorra täieliku läbipaistvuse ning klientide vajaduste ja nõudmiste täitmise tagamiseks tihedat koostööd oma kauaaegsete transpordipartneritega. Praegusel hetkel ei saa me kehtivate tariifide korral tähtaegu enam tagada. Niipalju kui võimalik, pakutakse prahiruumi kehtivate turutariifidega. 

Meie õhutranspordi logistika meeskonnad on täielikult kursis olukorra hiljutise arenguga ning kui teil on õhutranspordi saadetiste kohta küsimusi või erinõudeid, soovitame võtta ühendust Kühne + Nageli kontaktisikuga. 

IATA veebileht Airlines Cargo Operations Status (õhuvedude seisukord) pakub iga päev uuendatavat ülevaadet, mis põhineb IATA-sse kuuluvate transpordiettevõtete andmetel.

Mõju maanteeveoste logistikale

Juhust ära kasutades tahame tänada oma autojuhte, kes tegelevad keerulistes tingimustes väsimatult saadetiste pealevõtmise ja laialiveoga. Samuti tahame tänada oma kliente ja saadetiste vastuvõtjaid, kes võimaldavad meie autojuhtidel oma puhkeruume kasutada. Me tõesti hindame neid, kes aitavad vastutulelikult meie autojuhtidel oma suurepärast tööd teha. Koos töötades ja üksteisest lugu pidades saame tarneahela käigus hoida.

Kuigi enamik Euroopa riike hakkab järk-järgult eriolukorrast väljuma, peab Euroopa maismaatranspordi turg veel valitsuste kehtestatud meetmetega kohanema. Isegi kui meie võrgustik ja kõik meie kontorid üle kogu Euroopa töötavad, esineb mõnedel Euroopa piiridel ning pealevõtmisel ja laialivedamisel viivitusi, mis on põhjustatud tervise- ja ohutusmeetmetest ning muudest Covid-19-ga seotud turvakontrollidest. Samuti mõjutab see paljusid muid seotud transpordiliine. Isegi kui paljud ettevõtted on jälle avatud, mõjutab mõnede meie võrgustiku pealevõtu- või kogumiskohtade ajutine sulgemine meie tegevust ja teenindust. Nii saatja kui kaubasaaja poolt suletud ettevõtete tõttu on vastavate transpordimarsruutide mahud vähenenud ning sagedust on tulnud vähendada ja/või marsruute ümber suunata. Mõnel liinil võib see põhjustada 1–2-päevaseid viivitusi.

Piiril ootamise aegade kohta saab infot veebilehelt https://covid-19.sixfold.com/. Et me ei saa andmeid kontrollida ega nende täpsust tagada, kasutage seda veebilehte ainult info hankimiseks.

Me palume kaubasaatjatel tungivalt iga Euroopa riigi korral kontrollida, kas nende kliendid saavad ja on valmis võtma saadetised vastu tööajal, enne meile üleandmist. Saadetised, mida ei saa saaja aadressi puudumise tõttu kohale viia, tagastatakse vedajale tema kulul. Kui vedajad ei saa neid tagastatud saadetisi vastu võtta, lisanduvad laokulud.

Tellimuste korral, millele tullakse järele, peavad kliendid ühtlasi tagama pealevõtuaadresside olemasolu. Kui seda ei ole märgitud, lisandub ebaõnnestunud pealevõtmise katsete kulu.

Peale selle peavad kliendid tagama, et kaubasaaja kinnitaks veose kättesaamist. 

Üldiselt hakkavad autoveoteenused Hiinas taastuma. Hiina erihalduspiirkonda Hongkongi suunduvad ja sealt väljuvad piiriülesed autoveod toimuvad normaalselt. 

Ummikud Hiina-Vietnami piiril (Pingxiangi piiril) on vähenenud.

Vietnami valitsuse kehtestatud 14-päevase karantiini tõttu on märgata Vietnamist Taisse suunduvas piiriüleses transpordis Laose ja Kambodža autojuhtide nappust. Samuti hilinevad igal provintsipiiril rakendatud tervisekontrollimeetmete tõttu Vietnami-sisesed veod. Kuigi Tai valitsus on Bangkoki, Chaing Mai ja Buri Rami provintsid osaliselt sulgenud ja kuulutanud välja eriolukorra, on Tai ja Myanmari/Laose/Kambodža vahelised kommertsotstarbelised ja oluliste kaupade veod lubatud. Kõik autojuhid peavad läbima tervisekontrolli.

18. märtsil avanes Hiina-Kasahstani piir (Horgose piir) Kesk-Aasia riikidesse suunduvate piiriüleste autovedude jaoks. Täiendavate tervishoiumeetmete tõttu tekivad piiril ummikud.

Samuti tekib Euroopasse suunduvate autovedude korral kergeid ummikuid Hiina-Venemaa marsruudil (Manzhouli piiril), sest piiril rakendatakse rangemaid tervishoiumeetmeid. 

Malaisia valitsus on pikendanud liikumiskontrolli määrust 9. juunini. Malaisia rahvusvahelise kaubanduse ja tööstuse ministeeriumi loal on piirid avatud esmatarbekaupade liikumisele. Tai-Malaisia piiril ei ole enam ummikuid.

India valitsus on pikendanud suletud piirkondade piiride piiratud sulgemist 15. juunini. Kaupade transport on jälle lubatud alates 4. maist, välja arvatud valitsuse määratud nakkustsoonides.    

Enamiku nende riikide olukord ja piirkontrollimeetmed muutuvad kiiresti COVID-19 olukorra pideva muutumise tõttu. Me jälgime tähelepanelikult olukorda ja kajastame uudiseid sellel leheküljel.

USA, Kanada ja Mehhiko piiripiirangud mõjutavad ainult „mitteolulist“ reisimist ega kehti kaupade transpordi ja teenuste kohta. Mõnes osariigis tühistatakse kodus püsimise käsud ja mõnes neid pikendatakse, aga tegemist ei ole kaubanduslikule veokitranspordile suunatud meetmetega. Enne transportimist kontrollige, kas partnerid töötavad, sest peaaegu kõik osakoormaveoste vedajad tagastavad veose kohe (vähem kui päeva jooksul), kui suletud kaubasaaja ei ole seda vastu võtnud. Veost ei saa sihtkohas hoida, sest suur kohaleviimata veoste maht põhjustab lisakulusid.

USA-sisene autovedude maht hakkab otsa saama, aga föderaal- ja osariikide valitsused pingutavad tarneahela käigushoidmise nimel. Enamik osakoormaveoste ja väikepakkide vedajaid on lõpetanud füüsilise allkirja kasutamise. Sotsiaalse distantseerumise poliitika kohaselt ei võta autojuhid kaubasaajalt allkirja. Autojuhid salvestavad täpse aja, panevad kirja erandid ja küsivad veose vastuvõtnud isiku nime. Et tugevasti mõjutatud piirkondades tõusevad hetketuru autode tariifid, soovib üha vähem autojuhte sinna koormaid viia, mis paneb eritariifid kasvama. Jaemüügikaupade kiireloomulised tellimused tõstavad kaubikute ja külmutusautode varustuse hindu. Jaemüüjad, sealhulgas e-kaubanduse väljamüügid toetuvad kaubavarude täiendamisel üha enam hetketuru pakkujatele, samas kui autoveoettevõtetel on pealevõtmis- ja tarnekohtades pikad ooteajad.

Alternatiivsed transpordilahendused

Me oleme pühendunud oma väärtuslike klientide teenindamisele. Teeme vedajatest partneritega tihedat koostööd kiireloomuliste saadetiste lahenduste pakkumiseks ning peale selle oleme teie ärivajaduste toetamiseks võtnud kasutusele ka alternatiivseid transpordiviise ja marsruudilahendusi.

Tšarterveod

Tehes tihedat koostööd oma peamiste lennupartneritega, hoiavad meie õhulogistika eksperdid suurematel Aasia ja üle Atlandi kulgevatel marsruutidel käigus regulaarseid ruumivarusid ning on pannud mõlema turu kiireloomuliste tarnevajaduste jaoks käima täiendavad iganädalased tšarterreisid. Iganädalane kindel töögraafik ja uued tšarterveod suure nõudlusega kaubaliinidel aitavad vältida tootmis- ja tarneahela viivitusi ning tagada teie tegevuse jätkumise, hoolimata koroonaviiruse puhangu praegusest ja tulevasest mõjust tingitud meetmetest.

Ajakriitilised lahendused

COVID-19 mõju tekitab eriti suuri probleeme kriitiliste logistikavajaduste korral tervishoius, lennunduses ja tootmises. Tarnete kiirendamiseks, transpordiviivituste lahendamiseks ja tarneahela pidevuse tagamiseks pakub teile vajalikke ajakriitilisi lahendusi Kühne + Nageli tütarfirma Quick/Sterling. Hoolimata ülemaailmsetest reisipiirangutest, riikide sulgemisest ja rangetest mahupiirangutest kõikidel kaubateedel on meie ekspertide meeskonnad pühendunud teie toetamisele. Kas tegemist on kiireloomulise saadetisega? Võtke ühendust meie ajakriitilise logistika ekspertidega.

Mere-õhutoode

Kühne + Nageli mere-õhutoode, mis ühendab mere- ja õhutransporti, aitab vähendada kulusid, kiirendada teie tarneid ja leevendada mahupiiranguid igal pool, kus võimalik. Meil on üle kogu maailma mitu kõrgetasemelist õhuvedude sõlmpunkti, mis teenindavad paljusid Aasias, Euroopas ja Ameerikas asuvaid sihtkohti mere-õhuvedude või õhu-merevedude abil.

Õhk-õhk teenus

Kui lennuvõimalused muutuvad napimaks, võite te ikka soovida õhus püsida: meie õhk-õhk-lahendusega lendab teie veos Dubaisse, kust see tõuseb uuesti õhku, et jõuda lõplikku sihtkohta. Ühe suurima õhuvärava ja konsolideerimissõlmena on Dubai vastus kasvavale transpordinõudlusele, kui lendude saadavus on ikka veel piiratud. Kui saadetis jõuab Dubaisse, võtab Kühne + Nageli õhulogistikameeskond üle selle käitlemise saabumisel ja lõplikku sihtkohta saatmise. Vedajate ja partnerite võrgustiku toel leiab meie meeskond teie veose õhus püsimiseks parima ühenduse. Võtke meiega ühendust oma õhk-õhk-ühenduse leidmiseks: dxbair@kuehne-nagel.com.

Me pakume täis merekonteinerite transpordiks mõeldud teenust KN Pledge. See hõlmab saadetiste tagatud tähtaega koos raha tagasimaksmise garantiiga.

Kliendid saavad reaalajas jälgida kõiki saadaolevaid teenuseid, sealhulgas regulaarseid teenuseuuendusi meie digiplatvormi seaexplorer kaudu. Seaexplorer võimaldab klientidel teenuse katkestuste korral otsida sobivaid alternatiivseid teenusevariante.

Meie KN osakonteinervedude ekspedeerimise teenus pakub teile alternatiivi Aasiast või Euroopast Ameerika Ühendriikidesse või vastupidi importimiseks kiirema veoajaga kui tavaliste osakonteinervedude korral: Mahalaadimissadamast kliendi asukohta otsetee kasutamine, mis jätab sisemaise konteinerveopunkti vahele, muudab ekspedeerimisteenuse kuni 6 päeva võrra kiiremaks. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Kühne + Nageli kontoriga. 

Oleme kasutusele võtnud prioriteetsusteenuse Reefer-Go, mis on mõeldud ajakriitiliste ravimite ja tervisetoodete saadetiste jaoks, mida on vaja laadida ettenähtud graafiku kohaselt Lõuna- ja Kesk-Euroopa sadamates. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Kühne + Nageli külmvedude või ravimite merelogistikameeskonnaga. 

Meie uksest-ukseni raudteeteenus KN Eurasia Express pakub lühikeste veoaegade ja väikeste veokuludega optimaalset alternatiivset transpordiviisi Hiina, Venemaa ja Euroopa vaheliste ühenduste jaoks. Maksimaalse paindlikkuse tagamiseks teeb Kühne + Nagel tihedat koostööd kõikide raudtee-ettevõtetega. Hiina suurematest terminalidest nagu Wuhan, Chendu, Xi’an, Suzhou ja Zhengzhou on tagatud iganädalased väljumised Venemaal ja Euroopas asuvatesse sihtkohtadesse ja tagasi.

Tollivormistus

Isegi kui enamik piire kõikides mõjutatud riikides on kaubaveoks avatud, vajavad kõik saadetised erilist tähelepanu ekspordi- ja impordidokumentatsiooni suhtes. 

Meie tollivormistusteenused on kättesaadavad ja toimivad täiel määral kõikides suuremates piirkondades. Ka tolliasutused töötavad kõikides suuremates piirkondades täies mahus, kuigi mõnes sadamas võib esineda vähendatud personali tõttu viivitusi, mis võib mõjutada ülevaatust ja muid käsitsi tehtavaid tolliprotseduure.

Värsket seisundiinfot leiate erinevate riikide tolliametite veebilehtedelt. Asjaolusid arvestades jääb olukord ebastabiilseks. Soovitame regulaarselt kontrollida muudatusi: 

kontrollige siit Euroopa, siit Ühendkuningriigi, siit USA, siit Kanada ja siit Mehhiko infot. 

Palun küsige täiendavaid juhiseid Kühne + Nageli kohalikult esindajalt.

LAHTIÜTLUS. Kogu info on esitatud heas usus ainult juhendamise ja viitamise otstarbel. See on mõeldud üldinfoks ja Kühne + Nagel ei vastuta juriidiliselt selles dokumendis esitatud info õigsuse eest. Kühne + Nagel ei taga siin esitatud info õigsust ega täielikkust ega vastuta esitatud info kasutamisest tuleneva kahju eest.