UUS: Uksest ukseni rongi saateleht Euroopast Hiinasse

Ilma rongisaateleheta ei ole Teil tõendeid, et Teie olete antud raudteekauba omanik, Te ei saa oma kauba teekonda jälgida ja Teil puudub ülevaade transpordi üldtingimustest.  Samuti ei saa Te ilma rongisaateleheta kasutada akreditiivi.

Lühidalt rongi saatelehest

  • Uksest ukseni sisaldab rongi saatelehe kaupadele Euroopa, SRÜ riikide ja Hiina vahel
  • Kõik dokumendid koos ja ühes keeles, sisaldades üldtingimusi erinevates õiguspiirkondades
  • Saadetise hetkestaatuse jälgimine rongi saatelehe numbri järgi

Paremat läbipaistvust

  • Veosevastustus õnnetusjuhtumi korral kogu teekonna jooksul
  • Kindlam planeerimine tänu digitaalselt koostatud standartsele saatelehele lähtekohas väljumispäeval
  • Kõik kontrolli all veo jooksul, jälgides saadetist KN Login süsteemis

Kas sooviksite saada raudteetranspordist kui alternatiivsest transpordilahendusest rohkem informatsiooni?
Loe meie teenustest rohkem infot.

Küsi oma pakkumine raudtee kaubale

Here: Railfreightrequestform

Name
Suhtlemine
Teil on võimalus loobuda uudikirja saamisest iga kord, kui võtame teiega ühendust. Andmekaitsetingimustest leiate täiendava informatsiooni isikuandmete kasutamise kohta.
captcha