KN Login võimaldab jälgida ja hallata oma kaupade liikumist kõikide transpordiliikide üleselt. Reageerimisvõime ja efektiivsuse suurendamisega aitab KN Login tagada Teie tegevusplaanide korrektse elluviimise.   

Üha suurenevate hankijate, klientide ja partnerite arvu puhul on tarneahela terviklik ülevaade olulisem kui kunagi varem. KN Login sünkroniseerib andmed kaupade liikumisega ja annab tervikpildi erinevate transpordiliikide, asukohtade, partnerite ja protsesside lõikes. See võimaldab Teil efektiivselt hallata oma logistikategevusi ning vähendada kulusid ja riske.  

KN Login pakub tarneahelast tervikliku ülevaate, mis võimaldab märgatavalt suurendada Teie tootlikkust ja efektiivsust. See annab kvaliteetse üldpildi kogu Teie liikumises olevast kaubast, hõlmates seejuures kõiki seotud riike ning tööstusharusid.

Lisaväärtust andvad teenused

Annab Teile oma tarneahelast globaalse ülevaate

  • Terviklik reaalajas ülevaade
  • Selge ülevaade tarneahela protsessidest
  • Sündmustepõhine liikumises olevate kaupade kontroll
  • Lihtne ja arusaadav kasutajaliides
  • Erandjuhtumite otsing
  • Ühita kaupade liikumine reaalajas teabega kõigi vedajate ja transpordiliikide lõikes