KN Login kiirendab infovahetust Teie ja partnerite vahel ning  laiendab seeläbi koostöövõimalusi. Selline tihedam süsteemide, protsesside ja inimeste koostöö suurendab sidusust kõigi osapoolte vahel.

Interaktiivne kohaletoimetamise planeerija (interactive delivery planner - IDP) võimaldab planeerida reaalajas. See vähendab suhtlemist, toetab FCL ja LCL mereveo saadetiste kohaletoimetamise kavandamist ning võimaldab ka kättetoimetamise prioritiseerimist. Olles kättesaadav 24/7 muudab KN Login'i broneerimislahendus tellimuste kinnitamise oluliselt paindlikumaks.

KN Login pakub turvalist keskkonda, kuhu koondada kauba saatjad, saajad, Kühne + Nagel ja kolmandast osapoolest teenusepakkujad, ning suurendab nii Teie tootlikkust ja efektiivsust.

Lisaväärtust andvad teenused

Võimaldab läbi ladusa partneritevahelise koostöö optimaalselt tooteid liigutada ja informatsiooni vahetada

  • Lihtsustab kõigi seotud poolte vahelist koostööd ja suhtlust, mis omakorda kiirendab protsesse
  • Rakendades kasutajapõhiseid andmetele ligipääsu tasemeid, saab kaitsta konfidentsiaalset teavet  
  • Grupipõhine andmete jagamine on lihtsam ning see võimaldab efektiivset ja informeeritud otsustamist.
  • Käsitsi teostatavad protsessid on asendatud süsteemi juhitud töövooga, mis muudab planeerimise ja teostamise tulemuslikumaks ja usaldusväärsemaks
  • KN Login'i on lihtne ühendada kõiki hanke- ja jaotusprotsessi osapooli