KN Login on hea lahendus Teie tarneahela jaoks. KN Login võimaldab Teil jälgida oma kauba- ja infovoogu ning vajadusel ennetavalt sekkuda. See muudab Teie tegevuse sujuvamaks kui varem.

KN Login teavitab ette, kui mingi Teid huvitav sündmus on aset leidnud või leidmas. Lisaks on KN Login'il sisseehitatud häiremehhanism, mis tuvastab nii plaanimuutused kui ka potentsiaalsed ja tegelikud katkestused. Sellisel juhul annab süsteem häire, mis lühendab Teie reageerimisaega ja võimaldab teha otsuseid kiiremini.

KN Login annab Teile ligipääsu kõigile olulistele andmetele ja võimaldab jälgida ja hallata kriitilisi protsesse kohe tarneahela keskmes - algpunktist kuni kättetoimetamiseni.

Lisaväärtust andvad teenused

Saate saadetise teekonda jälgida ja vajadusel ennetavaid teavitusi, nii omate suuremat kontrolli ja saavutate parema tulemuse.

  • Säästke aega, vähendage kulusid ja vältige probleeme oma klientidega, sest kõiki logistika- ja hankeprotsesside kriitilisi alasid saab jooksvalt jälgida.
  • KN Login võimaldab saata teavitusi nii kliendireferentside infoga kui linkidega dokumentidele.
  • Saate e-kirjaga ennetava teavituse, kui vastavad tähtajad on kätte jõudnud või teatud dokumendid/kliendireferentsid on saadaval.
  • Saate lihtsalt tuvastada nii potentsiaalsed ja tegelikud teenuse katkestused kui kasutaja poolt eelnevalt määratletud erandjuhtumitel põhinevad muudatused.